Fikri Çıktı 1: iCOINS – KOBİ’lerde endüstri 4.0 için kapasite oluşturmak için yetkinlik yol haritası

Bu fikri çıktı, şirket içinde Endüstri 4.0 için kapasite oluşturmada gerekli olan bir yetkinlik haritası sağlar.


Fikri Çıktı 2: iCOINS – KOBİ’lerde Endüstri 4.0 konusunda farkındalığı artırmak için eğitim modülleri

Fikri Çıktı 1’de oluşturulan yetkinlik haritasına dayalı olarak bu fikri çıktı, KOBİ’lerde Endüstri 4.0 konusunda farkındalığı artırmak için geliştirilmiş web tabanlı eğitim modülleri sağlar.


Fikri Çıktı 3: iCOINS – OER Platformu ve iCOINS açık rozetleri

Fikri Çıktı 2’de geliştirilen eğitim modülleri, eğiticilerin ve KOBİ’lerin erişebileceği açık bir eğitim kaynak platformu aracılığıyla sağlanmaktadır. Bu fikri çıktı, eğitim materyalinin başarıyla tamamlanmasının ardından elde edilebilecek OER ve açık rozetler sağlar.


Fikri Çıktı 4: iCOINS – Eğitim metodolojisi el kitabı ve eğitmenler için eğitim kursu planı

Bu fikri çıktı, iCOINS yeterlilik haritasına, 5 eğitim modülüne, OER platformuna ve iCOINS açık rozetlerine genel bir bakışı bir araya getirerek, materyalin uygulanmasına ilişkin metodolojik bir açıklama ve pratik fikirleri bir araya getirir.