OSTİM Organize Sanayi Bölgesi, Ankara sanayisinin önde gelen bölgelerinden biridir. Ulusal ihtiyaçların karşılanmasında çözüm merkezi olarak uluslararası marka değerine sahip bir KOBİ şehridir. 17 sektörde faaliyet gösteren 6.200’den fazla işletme bulunmaktadır. OSTİM, eğitim, danışmanlık, istihdam, rehberlik, Ar-Ge, teknoloji transferi, pazarlama, tanıtım vb. alanlarda aktif olarak destek ve işbirliği sağlamaktadır. iCOINS projesinin beklenen sonuçları, KOBİ’lerde Endüstri 4.0 eğitim ve öğretimini ve bilinçlendirmeyi desteklemek için değerli bir katkı olarak yaygınlaştırılacak ve kullanılacaktır.