EVM, disiplinlerarası bir ekip, işbirlikçiler ağı ve iyi tanımlanmış bir çerçeve tarafından şekillendirilen bir fikir fabrikası olarak organize edilmiştir. EVM, genç girişimcileri, şirketleri, kamu kurumlarını ve STK’ları hedef alan farklı eğitim programları tasarlama konusunda geniş deneyime sahiptir.