Intellektuaalinen Tuotos 1: iCOINS – Industry 4.0 -osaamisen ja taitojen lisääminen PK-yrityksissä -road map

Tämä henkinen tuotos tarjoaa osaamiskartan, joka on tarpeen yrityksen sisäisen Teollisuus 4.0 -kapasiteetin rakentamiseksi.


Intellektuaalinen Tuotos 2: iCOINS – Koulutusmoduulit Industry 4.0 -osaamisen ja taitojen lisäämiseksi PKyrityksissä

Tämä Intellectual Output 1:ssä luotuun osaamiskarttaan perustuva henkinen tuotos tarjoaa verkkopohjaisia koulutusmoduuleja, jotka on kehitetty Teollisuus 4.0 -tietoisuuden lisäämiseksi pk-yrityksissä.


Intellektuaalinen Tulos 3: iCOINS – OER (Open Educational Resources)-alusta ja iCOINS-osaamismerkit

Intellectual Output 2:ssa kehitetyt koulutusmoduulit ovat saatavilla kouluttajien ja pk-yritysten käytettävissä olevan avoimen koulutusresurssialustan kautta. Tämä henkinen tuotos tarjoaa OER- ja avoimet merkit, jotka voidaan saada koulutusmateriaalin onnistuneen suorittamisen jälkeen.


Intellektuaalinen Tuotos 4: iCOINS – opetusmenetelmien käsikirja ja opas kouluttajille

Tämä henkinen tuotos yhdistää iCOINS-osaamiskartan yleiskatsauksen, 5 koulutusmoduulia, OER-alustaa ja iCOINS-avomerkit metodologiseksi kuvaukseksi ja käytännön ideoiksi materiaalin toteuttamisesta.