iCOINS-hankkeen koordinaattori Cankayan yliopisto vieraili hankkeen yhteistyökumppani OSTIM Organized Industrial Zone:lla. Tapaamisen tarkoitus oli kertoa OSTIMille hankkeen tavoitteista ja niiden vaikutuksesta PK-yrityksiin.

OSTIM on korostanut Industry 4.0 -teknologiaan keskittyvän koulutuksen merkittävyyttä ja ilmaisseet tukensa hankkeelle.iCOINS-hankkeen tavoitteena on järjestää ammatillisen koulutuksen opettajien sekä PK-yritysten johtajien ja päättäjien pilottikoulutusta.

Categories: AKTIVITEETIT