iCOINS-projektiryhmä kokoontui 24.01.2019 Cankayan yliopiston järjestämässä aloituskokouksessa Ankarassa, Turkissa. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat EVM (Espanja), HAMK (Suomi), Training 2000 (Italia), TTMD (Turkki) sekä Cankaya University (Turkki).

Hanke kestää kaksi vuotta. iCOINS-konferenssi- ja kansalliset iCOINS-kokoukset järjestetään osallistujien, osallistujaorganisaatioiden, kohderyhmien ja sidosryhmien kesken, tavoitteena aktivoida avointa keskustelua, jakaa tietoja sekä reflektoida tuloksia ja haasteita keskusteluun ja yhteistyöhön.

Categories: AKTIVITEETIT