HAMK on monialainen korkeakoulu, joka sijaitsee keskeisellä paikalla Etelä-Suomen väkirikkaimmin asutulla alueella. HAMK:lla on 7 kampusta, joissa on noin 7200 opiskelijaa, 625 opettajaa ja muuta henkilökuntaa ja 37 tutkinto-ohjelmaa. HAMK toimii tiiviissä yhteistyössä Hämeen ammatti-instituutin (HAMI) kanssa, joka tarjoaa ammatillista jatko- ja täydennyskoulutusta.