LTTA (Learning/Training/Teaching Activity) järjestettiin “iCOINS – Industry 4.0 for SMEs” -hankkeessa (20-22.10.2021)

“Learning/Training/Teaching Activity” (LTT) tarkoituksena on käynnistää kestävä koulutusprosessi Teollisuus 4.0 -kouluttajille eri sektoreilla ja jatkaa koulutusta projektin päätyttyä. LTTA järjestettiin 20–22.10.2021 kotimaisten ja kansainvälisten osallistujiemme kanssa verkkokoulutuksen muodossa. Kiitos osallistujillemme.

ICOINS-projektikoordinaattori Cankayan yliopisto vieraili OSTIM:ssa

iCOINS-hankkeen koordinaattori Cankayan yliopisto vieraili hankkeen yhteistyökumppani OSTIM Organized Industrial Zone:lla. Tapaamisen tarkoitus oli kertoa OSTIMille hankkeen tavoitteista ja niiden vaikutuksesta PK-yrityksiin. OSTIM on korostanut Industry 4.0 -teknologiaan keskittyvän koulutuksen merkittävyyttä ja ilmaisseet tukensa hankkeelle.iCOINS-hankkeen tavoitteena on järjestää ammatillisen koulutuksen opettajien sekä PK-yritysten johtajien ja päättäjien pilottikoulutusta.

ICOINS projektin aloituskokous (24.01.2019)

iCOINS-projektiryhmä kokoontui 24.01.2019 Cankayan yliopiston järjestämässä aloituskokouksessa Ankarassa, Turkissa. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat EVM (Espanja), HAMK (Suomi), Training 2000 (Italia), TTMD (Turkki) sekä Cankaya University (Turkki). Hanke kestää kaksi vuotta. iCOINS-konferenssi- ja kansalliset iCOINS-kokoukset järjestetään osallistujien, osallistujaorganisaatioiden, kohderyhmien ja sidosryhmien kesken, tavoitteena aktivoida avointa keskustelua, jakaa tietoja sekä reflektoida tuloksia ja Read more…